Visie

Tennisschool Don Rutte werkt vanuit een visie, waarbij het speltype van de speler of speelster centraal staat en vanuit deze situatie worden er altijd doelen gekoppeld aan de trainingen.
De doelen worden altijd SMART geformuleerd. SMART staat voor

S: specific (specifiek),
M: measurable (meetbaar)
A: agreed (overeengekomen),
R: realistic (realistische/haalbaar),
T: time phased (in kleinere stukjes op te delen).

Tijdens de training en of les is het enorm belangrijk dat de trainer (in de dit geval vanuit de tennisschool) in staat is om de situatie aan te kunnen passen (differentiatie). In de training kunnen speler(s) of leerlingen bepaalde zaken of aspecten sneller oppakken, dan medespeler(s) of leerlingen, daarbij is het belangrijk dat de trainer de situatie daarop aanpast, zodat de speler(s) of leerling op hun eigen TB (technische breekpunt) werkt. Op die manier blijven de trainer(s) de speler(s) of de leerlingen uitdagen en blijven de trainingen leuk en leerzaam.
Tennisschool Don Rutte, maakt tijdens zijn trainingen vaak gebruik van het principe FFF, (Form, Follows, Function). Dit principe houdt in, dat de organisatie de speler(s) of de leerlingen uitdaagt, waarbij de speler(s) of leerlingen de oplossing onbewust zelf ziet of aanpast. In dit geval laat de tennisschool de speler(s) of de leerlingen zelf meedenken over de situatie wat op dat moment van toepassing is of aanbod komt.
Tennisschool Don Rutte vindt het belangrijk om wedstrijdsituaties te trainen, dat wat daadwerkelijk gebeurd in de wedstrijd. Deze situatie na te spelen tijdens de training en dat vervolgens toe te passen op de baan, uiteindelijk gaat het om het resultaat.
Als we uit gaan van een training die een uur duurt, delen we de tijd als volgt in: inspelen ( altijd met een interne of externe focus), scouten (vooral belangrijk bij nieuwe groepen of de eerste training(en) of les(sen), technische gedeelte (algemeen correctie meegeven en per individu), conditionele gedeelte (alleen van toepassing bij prestatief), tactische gedeelte (in zoemen op aspecten, zoals waarnemen en beslissen), wedstrijdgedeelte (het totale spel in beeld brengen, met het toepassen wat getraind is).