Tenniskids

Tenniskids is de laatste jaren op een positieve manier veranderd. Een aantal positieve veranderingen zijn bijvoorbeeld het speelveld, de hoeveelheid verschillende soorten ballen en de manier van benadering naar de kinderen toe. Tennisschool Don Rutte speelt voornamelijk in op deze doelgroep door veel met beloningen en kleurtjes te werken, dit uiteraard met name bij de aller jongste groepen (rood en oranje). Door deze kinderen uit te dagen om veel ballen te slaan en zodoende veel te spelen, kun je hen het meeste bijbrengen. Plezier maken en veel ballen slaan zijn in deze fase dus het hoofddoel en Tennisschool Don Rutte zorgt ervoor dat ze desondanks aan het trainen zijn en dus vooruitgang boeken.

Rood:
Rood is de eerste fase van Tenniskids. In deze fase ontwikkelen kinderen zich van het prille beginstadium van racket- en balactiviteiten tot een niveau waarop ze in staat zijn te serveren, te rallyen en punten te maken in wedstrijdjes. De leeftijd om in te stromen bij de ‘rode groep’ is ongeveer vier jaar, ze zullen rond een jaar of acht deze fase als her ware voltooid hebben.
In deze fase spelen kinderen in de breedte van de baan, zoals hieronder is weergeven, of in de servicevakken met tramlijnen.
Voor deze fase zijn er ook speciale ballen ontwikkeld, en wij (Tennisschool Don Rutte) gebruiken die. Deze ballen noemt men ‘stage drie ballen’, ze zijn rood van kleur, iets groter dan de andere ballen en hij is ook wat zachter, zodat de bal niet heel hoog en hard stuitert.

Rood

Inhoud en denkwijze van Tennisschool Don Rutte tijdens deze rode fase.
Fundamentele coördinatie- en bewegingsvaardigheden zijn gedurende de hele fase erg belangrijk en vormen de basis van een kennismaking met de elementaire tennisvaardigheden. Speler(s) werken aan de technische en tactische ontwikkeling met de focus op serveren, rallyen en het spelen van het spel.

Oranje:
Oranje is de tweede fase die zich in Tenniskids bevindt en volgt de rode fase dus op. In oranje passen speler(s) afkomstig uit rood alle geleerde vaardigheden om het spel te spelen toe op een grotere baan (zie hieronder) en met een snellere bal, deze bal is oranje, iets groter, maar nog steeds zacht. Beginners, ouder dan acht of negen jaar oud, kunnen in oranje starten in plaats van in rood. Dit is mogelijk doordat ze groot genoeg zijn om de grotere baan te bestrijken.

oranje
Inhoud en denkwijze van Tennisschool Don Rutte in deze oranje fase.
Voor de meer complexe en verfijnde tennis specifieke vaardigheden moeten de fundamentele coördinatie- en bewegingsvaardigheden verder worden ontwikkeld. Kinderen gaan de baan nu volledig gebruiken, komen naar het net, leren aan te vallen en te verdedigen en passen de eerder aangeleerde vaardigheden op de grotere baan toe.

Groen:
Groen is de laatste fase in het Tenniskids principe en zodoende gaan de kinderen spelen op groot veld, zie wederom hieronder. Wel spelen de kinderen nog met een speciale bal, dit vormt een ideale gelegenheid om na te gaan of alle elementaire tennisvaardigheden aanwezig zijn voordat je op de gewone bal overgaat. Dit is het stadium waarin je de speler moet uitdagen om alle delen van de baan te gebruiken en hen moet leren omgaan met ballen op verschillende hoogten en snelheden.
groen
Inhoud en denkwijze van Tennisschool Don Rutte in deze groene fase.
In deze fase ligt de nadruk op de fysieke vaardigheden die nodig zijn om de hele baan te bespelen en op het coördineren van het lichaam in een dynamische situatie. Technisch en tactisch moet de speler logische beslissingen nemen vanuit verschillende posities op de baan, gebaseerd op hun eigen positie, de aankomende bal en de positie van de tegenstander. Het is ook belangrijk om kinderen meer onafhankelijk te maken op het gebied van warming-up (dat ze zelf weten hoe ze dit moeten doen), zelf trainen (vrij spelen), fitness en gezondheid.

Tot slot
Wanneer wordt de stap gemaakt naar het volledige tennis? Tennisschool Don Rutte denkt daar als volgt over.
Volgens Tennisschool Don Rutte is er geen aangewezen leeftijd waarop een speler moet ‘promoveren’ naar volledig tennis. Gemiddeld zijn de kinderen, als ze de drie fasen van Tenniskids hebben doorlopen, op de leeftijd van ongeveer tien jaar oud klaar voor volledig tennis. Getalenteerde (prestatief) kinderen die op jongere leeftijd al goed genoeg lijken om volledig tennis te spelen, kunnen uiteraard al eerder doorstromen. Maar, belangrijk om in ons achterhoofd te houden, is dat het voor een goede technische- en tactische ontwikkeling heel nuttig kan zijn als de kinderen wat langer met de groene bal blijven spelen.